Verslag Tannet Kenniscafé van de emancipatie van Turkse homo’s in Nederland‏
Activiteiten In de media

Verslag Tannet Kenniscafé van de emancipatie van Turkse homo’s in Nederland‏

We kijken terug op een bijeenkomst van het TANNET kenniscafé van 22 april.

Al enige tijd bestond vanuit TANNET de behoefte om het onderwerp emancipatie van de Turkse homoseksuelen in Nederland aan te kaarten en te evalueren wat de bijdrage vanuit TANNET zou kunnen zijn. De voorzitter, Ali Müjde, heeft dit punt geagendeerd vanuit een persoonlijke betrokkenheid en inleving in het onderwerp. Aan het begin van de avond heeft hij allereerst zijn teleurstelling uitgesproken over de lage opkomst. Zoals een van de aanwezigen opmerkte was dit wellicht een bewijs dat homo-emancipatie binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap nog aandacht behoeft. Ali heeft zich al eerder voor dit thema ingezet, maar dit thema kreeg pas echt een inkleuring toen een neef in Turkije zijn geaardheid openbaar maakte aan een paar familieleden. De worsteling van zijn neef werd goed en pijnlijk zichtbaar. Zelfs in Istanbul was een leven in vrijheid en openheid geen vanzelfsprekendheid.

Ook in Nederland is dit geen vanzelfsprekendheid. Het emancipatieproces is niet rond en wanneer de Turkse achtergrond een rol speelt, zijn er meer factoren die een rol spelen.

De aanwezigheid en de bijdrage van de vertegenwoordigers COC (Ned. vereniging tot integratie van homoseksualiteit), IOT (Inspraakorgaan Turken in Nederland) en Homoloket waren de fundering voor de avond. Een ieder heeft vanuit zijn/haar functie en soms ook persoonlijke verhaal een introductie gegeven. Hierdoor werd duidelijk dat er waardevolle en sterke samenwerkingsverbanden zijn, zoals tussen Turkse vertegenwoordigers (IOT en Homoloket) en het COC. De aanwezige organisaties hebben ook vanavond een statement neergezet om dit soort gevoelige thema’s blijvend bespreekbaar te maken. De taboes zijn nog niet doorbroken.

In een zeer gemoedelijke sfeer is niet alleen over problemen gesproken, maar werden ideeën en mogelijke oplossingen door de aanwezigen aangedragen. Het werd duidelijk dat de problematiek rondom de acceptatie van homoseksuelen universeel is. Hier bovenop komen aanvullende bemoeilijkende factoren gerelateerd aan de culturele achtergrond. Dit zorgt ervoor dat het proces van zelfexploratie van de Turks-Nederlandse homoseksueel anders is en moeilijker kan verlopen met ernstige psychische problematiek tot gevolg. Bovendien kan de omgeving van de homoseksueel vanuit die culturele achtergrond moeilijk omgaan met de seksuele geaardheid. De route naar acceptatie van de homoseksualiteit van hun kind is dan ook zeer moeizaam, waardoor zelfacceptatie voor de homoseksueel ook complexer wordt. De vertegenwoordiger van het Homoloket is zelf het (schaarse) voorbeeld dat een gelukkig leven als Turkse homoseksueel mogelijk is. Ook heeft hij voorbeelden aangedragen die een indicatie geven over de hulpbehoefte en aangeven wat het homoloket precies doet en de winst die ze hebben behaald bij een aantal gezinnen. Dit zijn processen die ze samen doorlopen en waarbij de hulp ook makkelijker wordt geaccepteerd omdat het komt van iemand met dezelfde Turkse bagage. Voor meer informatie kunt u terecht de website van het Homoloket: http://homoloket.web-log.nl

De avond werd afgesloten, maar de emancipatie van (Turkse) homoseksuelen in Nederland nog niet.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X