Verslag – Diner met Hülya Uslu
Activiteiten

Verslag – Diner met Hülya Uslu

In december hebben we het jaar 2016 uitgeleide gedaan met de laatste maandelijkse diner waarin historica Hülya Uslu inging op de 50-jarige kandidatuur van Turkije voor het EU-lidmaatschap en tevens haar kritische visie deelde over de omgang van de EU met dictatoriale regimes. De angst voor vluchtelingen, terreur en islamisering lijkt te worden gevoed door nationalistische angstzaaiers die de boventoon voeren in tal van EU-lidstaten. Als gevolg van het rijzende populisme en uitgesproken weerstand van grote groepen kiezers tegen de vluchtelingenstromen uit Syrië en andere brandhaarden in de wereld lijken de huidige EU-leiders bijna alle middelen te heiligen om de toestroom tegen te gaan. Het antwoord van de EU-leiders ligt in het sluiten van verdragen met dictatoriale regimes en in principe de ontkrachting van de Europese waarden en verdragen. Dezelfde waarden die aan de basis stonden van het ontstaan van de Europese Unie. In maart 2016 sloot de EU de befaamde deal met Turkije dat inmiddels bewezen tot minder vluchtelingen via de Middellandse Zee heeft geleid. De EU is van plan om, na de deal met Erdogan ook met Afrikaanse dictators in zee te gaan, zoals de Soedanese president Omar al-Bashir die is veroordeeld door het Internationaal Strafhof in Den Haag. In ruil voor samenwerking, financiële, juridische en militaire steun wordt van deze landen verwacht de stroom van miljoenen migranten te stoppen die via Afrika Europa proberen te bereiken. Hülya Uslu’s kritische stelling was dat hiermee de reputatie en geloofwaardigheid van de EU op het spel staat. Hülya onderbouwde haar stelling met een aantal quotes van toonaangevende namen.

Oxfam Novib
De EU is begonnen als een gemeenschap van waarden, maar vandaag verraadt Europa die waarden op een ongekende manier. Mensen gedwongen terugsturen naar een onveilig land, dat op zijn beurt mensen zelfs het oorlogsgebied in Syrië weer in blijkt te sturen, is ongehoord. Het gaat in tegen alle principes van medemenselijkheid, de plicht om bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben en tegen internationaal en humanitair recht. Het rijkste gebied ter wereld gooit haar principes overboord, omdat het niet weet om te gaan met 1 miljoen vluchtelingen, op 500 miljoen inwoners. In Jordanië en Libanon, landen die vele malen armer en fragieler zijn, leeft de bevolking al 5 jaar met miljoenen vluchtelingen – in Libanon is 1 op de 5 mensen nu een vluchteling

Rob Riemen
De EU is verworden tot een Economische Unie waar nationale belangen voorop staan; een bureaucratie verdwaald in haar kapitalistische waarden, waar de Europese ziel uit verdwenen is en tal van spoken uit een destructief verleden weer binnentreden.

Oproep tot wederzijds begrip en vriendschap
De lezing van Hülya Uslu leidde tot een zeer bewogen debat tussen de deelnemers aan de avond waarbij zowel het politiek bestuurlijke spectrum in Europa en in Turkije als de huidige tweespalt en spanningen in de Nederlandse maatschappij werden aangehaald met een duidelijke oproep tot wederzijds begrip, acceptatie en vriendschap tussen alle burgers van Nederland ongeacht herkomst, kleur of geaardheid.

Biografie Hülya Uslu
Hülya Uslu (Rotterdam) is historica en docente geschiedenis. Ze is hoofdredacteur en co-auteur van het boek ‘Turkije en de weg naar democratie’. Eerder heeft ze als hoofdredacteur en co-auteur boeken geschreven over het Midden-Oosten, contemporaine geschiedenis van Turkije en de Tweede Wereldoorlog. Haar specialisme spitst zich toe op contemporaine geschiedenis met als zwaartepunt het Midden-Oosten, Turkije en vrouwenrechten zowel binnen de westerse als binnen de islamitische wereld.

e: hu.uslu@gmail.com

Haar boeken “Turkije en de weg naar democratie” en “De Melaatse uit Londen” zijn te bestellen via de gangbare (online) boekhandels.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X