Verslag – Diner “Meer Tannet’ers in toezichtfuncties”
Activiteiten In de media

Verslag – Diner “Meer Tannet’ers in toezichtfuncties”

Het diner van 3 maart jl. stond in het teken van het nieuwe programma: ‘Diversiteit in de Raden van Toezicht’. Tannet is momenteel bezig om een programma op te zetten voor meer diversiteit in de Raden van Toezicht binnen verschillende maatschappelijke organisaties. Dit idee heeft geleid tot waardevolle contacten en netwerken met wervingsbureaus, verenigingen van Raden van Toezicht en de Vrije Universiteit.

Inmiddels heeft Tannet twee personen geplaatst voor een periode van één jaar, bij de Raad van Toezicht van maatschappelijk georiënteerde instellingen. Hieraan is ook een opleiding gekoppeld die aangeboden wordt door een executive searchbureau. Het doel is om de komende jaren meer plekken te kunnen aanbieden aan Tannet’ers en om geïnteresseerde Tannet’ers klaar te stomen. De animo hiervoor bij Tannet leden bleek tijdens het diner ook groot te zijn.

Tijdens het diner schoof als eerste gastspreker Karen van Oudenhoven – van der Zee aan, decaan aan de faculteit der Sociale Wetenschappen aan de VU en tevens initiatiefnemer van het landelijk project ‘Meer Kleur aan de Top’. Dit initiatief heeft ten doel om samen met grote Nederlandse werkgevers maatregelen te nemen om meer culturele diversiteit in de top van hun organisaties te realiseren. Dit wordt gedaan door ‘interventies’ (het wegnemen van belemmeringen in de organisatie en bepalen van de waarde van diversiteit voor de organisatie, trainen van talent, voorbereiden Raden van Besturen) en effectonderzoek. In haar presentatie legde zij vooral de nadruk op de meerwaarde die diversiteit binnen een organisatie kan hebben.  Zij gaf voorbeelden van de positieve relatie van culturele diversiteit aan de ene kant en creativiteit en flexibiliteit op de werkvloer aan de andere kant. De wens is dat meer onderzoek moet worden gedaan naar hoe het komt dat vraag en aanbod van zeker op het niveau van Raden van Besturen elkaar niet vinden, en wat nodig is om de belemmeringen weg te nemen. Benadrukt werd dat ervaringen met diversiteit binnen een Raad van Toezicht de weg kunnen openen voor posities bij de Raden van Besturen.

Melek Usta, voormalig bestuurder van Tannet, directeur van Colourful People en actief toezichthouder, onderschreef het belang van diversiteit en riep Tannet’ers op meer vertrouwen te hebben in hun kunnen en het gewoon te doen. Melek gaf aan de hand van persoonlijke ervaringen ook een kijkje in de “grijze, witte mannen cultuur” van toezichthouders en bestuurders en de noodzaak die ook deze groep ziet van diversiteit.

(foto: Sprekers in het midden. Links met boeket Karen van Oudenhoven – van der Zee aan. Rechts met boeket Melek Usta)

In de loop van dit jaar zal Tannet dit programma verder uitwerken met meer plannen en de achterban verder informeren over leertrajecten en mogelijke posities bij Raden van Toezicht.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X