In de media

Vacature: Raad van Commissarissenlid (Woningbouwcorp.)

Vivare is een ambitieuze woningcorporatie met 24.000 woningen in eigendom in Arnhem en omliggende gemeenten. Vivare pakt aan! Dat laten we al jaren zien. We hebben ons ontwikkeld tot een organisatie die haar werk op orde heeft. We bundelen kennis en krachten om ideeën om te zetten in realistische oplossingen voor onze klanten. Met onze sociale interventies lukt het ons daadwerkelijk het verschil te maken voor mensen. Dat is waar wij energie van krijgen en trots op zijn.

Vivare is op zoek naar:

Leden voor de Raad van Commissarissen m/v

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Governancecode Woningcorporaties en het eindigen van de reglementaire zittingstermijn voor twee leden ontstaan er per eind 2011 drie vacatures voor leden van de Raad van Commissarissen. Een van de vacatures betreft een lid dat formeel op voordracht van de gezamenlijke huurderbelangenverenigingen zal worden benoemd.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vivare heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het algemeen beleid van Vivare in relatie tot haar statutaire, financiële en sociale doelstellingen.

Profiel

Door je achtergrond, je ervaring en je verfrissende blik voeg je diversiteit toe aan het huidige team. Je bent in staat om ´out of the box´ te denken en je denkkracht in te zetten op de verantwoordelijkheid die je als RvC gezamenlijk draagt. De Directeur Bestuurder en de overige leden van de RvC weet je te prikkelen, uit te dagen en te bevragen. Hierbij handel je altijd vanuit de doelstellingen van Vivare.

Gezien de samenstelling van de RvC zoekt de RvC nu specifiek naar leden die:

–      een economische achtergrond hebben in opleiding en ervaring, en met affiniteit voor vastgoedeconomie;

–      een achtergrond hebben in projectontwikkeling en affiniteit hebben met risicomanagement;

–      kennis en ervaring hebben op het gebied van welzijn en zorg en met affiniteit voor ‘burgerkracht’.

Bij de selectie wordt aanvullend gelet op de volgende onderdelen van de deskundigheid waarover de RvC gezamenlijk moet beschikken:

–      organisatiekunde/Human Resource Management;

–      klantbeleid/communicatie;

–      juridische/fiscale kennis;

Vivare wil een afspiegeling van de samenleving zijn en streeft dan ook naar een diverse samenstelling van het personeel. Gezien de samenstelling van de RvC gaat de voorkeur er naar uit dat één of meer van de vacatures ingevuld wordt door een vrouw.

Voor deze strategische functie beschik je over bestuurlijke ervaring of heb je ervaring in een richtinggevende, bepalende functie. Je hebt ervaring of minimaal affiniteit met volkshuisvestingsvraagstukken en je bent je bewust van het maatschappelijke krachtenveld waarbinnen corporaties functioneren. Je bent analytisch, je hebt goede communicatieve vaardigheden en een teamspeler. Daarbij ben je in staat om rolvast toezicht te houden en verbindingen te leggen.

Informatie:

Vivare wordt bij deze wervingsprocedure ondersteund door Colourful People en Atrivé. Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Melek Usta, directeur Colourful People, telefoonnummer 023 – 56 71 030 of Rudi Thomas, adviseur Atrivé, telefoonnummer 030 – 69 36 000.

Reactie:
Wil je reageren op deze functie mail dan voor 22 september a.s. naar Colourful People onder vermelding van ‘Lid RvC Vivare’ t.a.v. mevrouw M. Usta. Emailadres: info@colourfulpeople.nl.

Vivare pakt haar werving en selectie voortvarend aan!
De 1e gespreksronde vindt plaats op maandag 14 en dinsdag 15 november. De 2e gespreksronde vindt plaats op donderdag 17 november. De 3e gespreksronde vindt plaats op woensdag 14 december. Wij vragen je hier alvast rekening mee te houden.

Mobiele versie afsluiten