In de media

Persbericht – Pleeggezinnen

TANNET heeft kennis genomen van de discussie in de media rondom het plaatsen van Turks-Nederlandse kinderen bij pleeggezinnen en willen hierover graag ons standpunt communiceren. Tannet is van mening dat:
  • Turks-Nederlandse kinderen, conform de Nederlandse wet, bij verwaarlozing in de thuissituatie door geëigende instanties bij een pleeggezin moeten worden geplaatst.
  • Bij het zoeken naar een pleeggezin moeten deze instanties ernaar streven om aan te sluiten bij de culturele identiteit van de ouders van het kind en deze zo mogelijk inspraak geven bij de keuze van een pleeggezin.
  • Ondanks dit streven is het welzijn van het kind het belangrijkste criterium. Bij een noodgeval is de kwestie van identiteit van ondergeschikt belang. Het gaat om de bescherming van het kind en de pleegouders moeten dat kunnen waarborgen. Homoseksuele ouders kunnen net zo geschikt zijn als heteroseksuele ouders. Hierin mag geen onderscheid worden gemaakt. Tannet heeft op 18 maart 2012 de anti-homo discriminatieverklaring medeondertekend (zie bijlage).
  • Turkse Nederlanders met een dubbele nationaliteit die woonachtig zijn in Nederland zijn in de eerste plaats Nederlanders. Hun toekomst ligt in Nederland en daarom is deze kwestie een Nederlandse aangelegenheid.
  • Integratie van Turkse Nederlanders is een geleidelijk en individueel proces. De Turkse overheid dient zich terughoudend op te stellen zodat Turkse Nederlanders zich geleidelijk aan meer ‘thuis’ gaan voelen in Nederland. De Nederlandse overheid dient, binnen het wettelijke kader, begrip te tonen voor de cultuurbeleving van migranten. Zelforganisaties kunnen een adviserende rol vervullen richting instanties die problemen ondervinden vanwege een cultuurkloof.
Amsterdam, 21 maart 2013
Mobiele versie afsluiten