Persbericht: Oproep van Turkse-Nederlanders aan de Turkse regering
In de media

Persbericht: Oproep van Turkse-Nederlanders aan de Turkse regering

Vele Europese burgers van Turkse afkomst voelen zich verbonden met de protesten in Turkije. Wat begon als een protest tegen bouwplannen op het terrein van de Gezi-parki’ is uitgemond in een algemeen volksprotest tegen het regeringsbeleid.

De kritiek richt zich op de autoritaire regeerstijl, het ontbreken van inspraak en het sluipende conservatisme. Erdoğan beroept zich op het feit dat hij democratisch is gekozen en dat de regering (lees AK-partij) de stem van de meerderheid van de Turkse bevolking vertegenwoordigt.

Belang van democratie

Voor de Europeanen waren we eens gastarbeiders en nu Europeanen van Turkse komaf. Als nieuwe Nederlanders pleiten we voor een pluriforme en inclusieve maatschappij. De beste garantie hiervoor is dat een regering zich gedraagt als een regering van alle burgers. De grote uitdaging voor Europese en dus ook voor Nederlandse leiders is om de nieuwe burgers het gevoel te geven dat ze ‘thuis’ zijn. Wat wij als Turkse-Nederlanders in Nederland willen is wat we ook in Turkije zouden willen: een tolerant land waarin de staat borg staat voor gelijkheid en respect voor iedereen. Een belangrijke boodschap aan Erdoğan is om zich nog meer als een democratische leider van alle burgers van Turkije op te stellen. Mensen accepteren niet dat de democratie wordt gereduceerd tot alleen verkiezingen zonder mogelijkheid voor inspraak intussen. Dat reduceert democratie tot oppressie van de meerderheid. Met andere woorden, democratie is meer dan eens in de vier jaar het mandaat krijgen om te regeren. Het vergt ook kunnen omgaan met tegengestelde belangen en verbindend leiderschap. Wat is er op tegen om bij besluitvorming commissies in te stellen waarin ook de belangen van wijkbewoners en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd? Een nadeel van meer democratie is dat het meer tijd kost, maar dat betaalt zich uiteindelijk uit.

Een deel van de betogers maakt zich schuldig aan geweldpleging. Dit is verwerpelijk en werkt uiteindelijk contraproductief. Oppositie dient via democratische wegen gekanaliseerd te worden. Dit stuk gaat niet over links, rechts, pro of anti. Wij zien graag dat de regering Erdoğan de kalmte bewaart en voldoende ruimte biedt aan dialoog.

Turkije als voorbeeldland

Turkije heeft onder leiding van de regering Erdoğan, mede door de toetredingsagenda tot de EU, op tal van gebieden enorme vooruitgang geboekt. Turkije werd niet voor niets door Obama tijdens zijn bezoek aan Turkije, als voorbeeld genoemd van een modern islamitisch, democratisch en seculier land. Tijdens de Arabische lente werd vaak naar Turkije gekeken als voorbeeld. Deze credits en uitgangspositie kunnen Turkije nog veel goeds brengen mits de principes van secularisme en democratie niet worden vergeten.

Demonstranten willen een verruiming van vrijheden en meer participatie. Veel van de protesten van de afgelopen weken gaan hierover! Onze oproep aan de regering Erdoğan is om de koers te verzetten richting een modern tolerant land waarin de staat de neutrale seculiere kaders bepaalt. De aanwezige diversiteit aan culturen en geloofsovertuigingen dienen zich beschermd en vrij te voelen.

Persvrijheid

Hoewel individuele personen heel belangrijk kunnen zijn voor een partij, heeft niemand het eeuwige leven. Een politieke partij is meer dan alleen de partijleider. Hoewel Erdoğan met zijn daadkracht en ambitie veel bereikt heeft, begint zijn imago scheuren te vertonen. De persvrijheid staat onder druk. Het is een schande dat Turkije bij Amnesty international op de zwarte lijst staat vanwege het rechteloos opsluiten van journalisten. Daarom de dringende oproep aan de regering Erdoğan om de persvrijheid te garanderen.

Voor Turkije zijn deze demonstraties een kans om de individuele vrijheden te vergroten en de stagnerende relaties tot EU lidmaatschap nieuw leven in te blazen. Van de Europese regeringen verwachten wij dat zij de hechte diplomatieke banden gebruiken om de Turkse regering eraan te herinneren dat mensen hun democratisch recht van meningsuiting en demonstratie mogen en dienen te gebruiken.

drs. Ali Müjde, voorzitter TANNET

Amsterdam, 18 juni 2013

=========

TANNET is een open netwerkorganisatie dat zich richt op de hoger opgeleide Turks Nederlandse wetenschappers & professionals die de Turkse identiteit met elkaar delen en die zich vanuit hun professionaliteit actief inzetten voor en richten op de Nederlandse samenleving. 

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X