Persbericht – De verliezers van de diplomatieke crisis
In de media

Persbericht – De verliezers van de diplomatieke crisis

Wij zijn diep betreurd door de escalatie van de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije in het afgelopen weekend. De gebeurtenissen kennen verliezers waar op dit moment weinig oog voor lijkt te zijn. Dit zijn de Nederlandse burgers met een Turkse afkomst die volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij.

Wij nemen het zowel de Turkse als de Nederlandse regeringen kwalijk om de situatie zover te laten komen dat burgers in Rotterdam tegenover politie-eenheden zijn komen te staan. Regeringen horen geen politiek te bedrijven over de hoofden van burgers. Nog kwalijker is als een bevolkingsgroep inzet wordt is gemaakt van spierballenvertoon voor eigen electoraal gewin. Beide regeringen zijn gefaald de orde en de veiligheid van de door beiden geclaimde ‘eigen’ burgers te waarborgen.

De handelswijze van de Turkse regering ervaren wij als provocerend en weinig tactvol. De verharding in het Nederlandse politieke debat heeft in de afgelopen jaren de emoties doen oplopen bij de Nederlanders van Turkse afkomst. Deze emoties worden door de Turkse regering aangesproken en lijken te worden gebruikt voor de eigen politieke agenda. Dit draagt bij tot de polarisering in de Nederlandse maatschappij. Inmenging en interventie door de Turkse regering in het sociale bestaan van Turken in Nederland achten wij ongewenst.

Wij betreuren het ten zeerste dat de Nederlandse regering is ingegaan op deze provocatie. Getuige het voorbeeld van Duitsland had deze escalatie met goede diplomatie voorkomen moeten worden. De door de Nederlandse regering gekozen harde koers gaat ten koste van een grote groep Nederlanders met een migratieachtergrond en bevestigt het heersende gevoel van een afwijzende houding jegens en ongelijke behandeling van bevolkingsgroepen in Nederland.

Wij willen benadrukken dat in onze visie de toekomst van de Nederlanders met een Turkse migratieachtergrond in Nederland ligt. Al meer dan een halve eeuw levert deze groep haar bijdrage aan de Nederlandse maatschappij. Deze burgers hebben recht op hun eigen individuele integratieproces. Hiervoor is inclusief en omarmend beleid nodig door de Nederlandse regering en geen inmenging van de Turkse regering. Wij roepen beide regeringen op om zo snel mogelijk de diplomatieke betrekkingen te normaliseren en een de-escalerende lijn aan te houden.

Teleurgesteld zijn we in mensen die zich te makkelijk hebben laten meeslepen voor andermans politiek gewin. Daarnaast weten we dat de zwijgende meerderheid is van Nederlandse Turken die afstand nemen van wat er zich afgelopen weekend afspeelde in Rotterdam. De stem van de zwijgende meerderheid moet meer gehoord worden.

Alle Nederlandse burgers die zich aangesproken of aangevallen voelen door deze diplomatieke crisis tussen Turkije en Nederland willen wij aanmanen vooral de rust en de harmonie te bewaren. Ongeacht je afkomst. Nederland is een migratieland. De historie bewijst dat bevolkingsgroepen van verschillende achtergronden succesvol in dit land samen geleefd hebben. En er is geen reden om te twijfelen dat dit in de toekomst anders zou moeten zijn. Laten we net als altijd hard blijven werken aan onze gezamenlijke toekomst hier in Nederland.

Namens het bestuur van Stichting TANNET (Turks Academisch Nederlands Netwerk van professionals & wetenschappers)

Murat Ersoy
Voorzitter

=========

TANNET is een open netwerkorganisatie van Turks-Nederlandse professionals & wetenschappers die zich actief inzetten voor de Nederlandse samenleving.

Vriendschap en Maatschappelijke betrokkenheid zijn kernbegrippen die TANNET omschrijven. TANNET kent een onafhankelijke organisatiestructuur en is niet gelieerd aan een politieke of religieuze stroming.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X