tannet logo

TANNET is een open netwerkorganisatie van Turks Nederlandse professionals & wetenschappers die zich actief inzetten voor filantropie en de Nederlandse samenleving.

Hoewel TANNET haar focus nadrukkelijk legt op de hoger opgeleide Turks Nederlandse professionals wil zij een breed netwerk zijn. Door TANNET georganiseerde activiteiten staan altijd open voor hen die zich met TANNET en haar visie en doelen verbonden voelen.

Bovenal wil TANNET haar maatschappelijke bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving door een paradigma shift te creëren:

“Niet de Turkse afkomst maar de expertise van de Turkse Nederlanders staat voorop.”

 TANNET wil onder andere via haar netwerken bijdragen aan de versterking van de positie van de hoger opgeleide en goed gepositioneerde professional met een Turks Nederlandse afkomst in de Nederlandse samenleving om zo een voorbeeldfunctie te vervullen en mogelijk als rolmodel te dienen voor nieuwe generaties.