Stichting TANNET is in 2000 opgericht door een groep studievrienden die na hun studie de behoefte hadden elkaar te blijven ontmoeten. Dit kwam voort vanuit het besef dat ze als hoger opgeleide professionals met een Turkse afkomst een specifieke positie, geschiedenis en achtergrond in de Nederlandse samenleving met elkaar deelden. Het idee was om elkaar te steunen en te voeden in die specifieke positie. In de jaren die volgden is het netwerk verder uitgebreid, ook buiten de eigen vriendenkring. Mede doordat de participanten van het netwerk in het maatschappelijke middenveld belangrijke posities bekleden, is toegang ontstaan tot invloedrijke netwerken binnen de wereld van onder andere ondernemers, wetenschappers, vakspecialisten, politici en bestuurders.

Eind 2010 vierde TANNET haar tienjarig bestaan in de oprichtingsstad Rotterdam in het bijzijn van burgemeester Aboutaleb.