Nauwelijks allochtonen in de top van ‘BV Nederland’
Featured In de media

Nauwelijks allochtonen in de top van ‘BV Nederland’

Volkskrant, 27/12/2013 

(Inclusief interview met Tanneter’s)

Het is voor bedrijven en organisaties wettelijk verboden bij te houden hoe veel van hun werknemers een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond hebben, om misbruik van deze gegevens te voorkomen.

Tien jaar na het afschaffen van het voorkeursbeleid zijn er nauwelijks allochtonen te vinden in de top van ‘de BV Nederland’. Terwijl de opmars van vrouwen door jarenlange campagnes en door streefcijfers vaart begint te krijgen, blijft het aandeel van minderheden in het hoger management steken op hooguit 2 procent.

Dat blijkt uit gesprekken met deskundigen en uit onderzoek van de Volkskrant bij 34 grote bedrijven. Harde cijfers over het aandeel niet-westerse allochtonen in het hogere  management zijn er niet. Het is voor bedrijven en organisaties wettelijk verboden bij te houden hoe veel van hun werknemers een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond hebben, om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Maar volgens schattingen van de twintig Nederlandse adviseurs van Right Management wordt slechts 1 tot 2 procent van alle leidinggevende functies bezet door allochtonen; en dan eerder 1 procent dan 2. Wordt alleen gekeken naar het hogere management, dan is het minder dan 1 procent, denken de adviseurs van dit werving- en selectiebureau.

Volgens het CBS zijn er 11,7 procent niet-westerse allochtonen in Nederland. Bij de beroepsbevolking is dat 9,6 procent. Met een percentage van maximaal 2 procent is dus sprake van een zware ondervertegenwoordiging. Dat is niet alleen maatschappelijk onrechtvaardig, zegt Right Management-consultant Theo Stor, maar ook slecht voor de bedrijven zelf. Een divers management zou volgens studies leiden tot een betere besluitvorming en meer innovatie.

Bewuste discriminatie speelt geen rol
Dat er niettemin weinig culturele minderheden te vinden zijn in de top, ligt volgens deskundigen onder meer aan onkunde en onbegrip bij personeelsmanagers. Die kampen nog met al dan niet bewuste vooroordelen en kijken alleen naar klassieke leiderschapscriteria, gericht op instrueren en delegeren, waardoor veel allochtoon talent bij selectieprocedures afvalt. Bewuste discriminatie speelt geen rol, zegt Stor.

Aan de andere kant schieten allochtone kandidaten geregeld tekort in hun presentatie. Aan de sociale en communicatieve vaardigheden, die autochtonen veelal van huis uit mee krijgen, zou daarom al in het basisonderwijs aandacht besteed moeten worden, zegt Melek Usta van het werving- en selectiebureau Colourful People. In het herinvoeren van voorkeursbeleid voor allochtonen om de achterstand in te voeren, ziet ze – net als andere deskundigen – niets. ‘Dat slaat alles plat. Je moet het loepzuiver invullen. Goed kijken wat een organisatie nodig heeft.’

In 2004 werd de Wet  Samen afgeschaft. Een meerderheid van de Tweede Kamer was in het post-Fortuyn-tijdperk absoluut niet meer gediend van voorkeursbeleid. Ook goede allochtonen hadden kritiek, omdat het leek alsof ze hun carrière te danken hadden aan voorkeursbeleid.

Steeds betere scholing
Verwacht wordt dat de achterstand in de toekomst minder wordt, door de steeds betere scholing van allochtonen. Van de grote bedrijven moeten ze voorlopig niet te veel verwachten. Slechts tien van 34 door de Volkskrant onderzochte organisaties maken actief werk van meer allochtonen in het hogere management. Acht bedrijven hebben wel een diversiteitsbeleid voor hun personeel, maar niet specifiek voor minderheden. Drie andere bedrijven letten alleen op de samenstelling van hun raad van bestuur en raad van commissarissen. Zes bedrijven wilden niet meewerken aan het onderzoek naar het aandeel niet-westerse allochtonen in hun hoger management.

Door: Wilco Dekker   

>> Klik hieronder voor rest van artikel met interviews.

PAGINA 22: ‘Wees niet bescheiden!’

Welke bedrijven doen wat voor allochtonen in de top?

Kranteknipsel_Volkskrant_27-12-2013_Nauwelijks allochtonen in de top_DEF

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X