Missie en visie

Raad van bestuur

De missie van TANNET:

TANNET wil inclusieve maatschappelijke betrokkenheid realiseren
voor hooggekwalificeerde Turks Nederlandse professionals
door verbinding, versterking en profilering.

TANNET gelooft in een open en respectvolle samenleving waarin veelkleurigheid en diversiteit gezien worden als een verrijking en een kans tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. Om dit te bewerkstelligen zal TANNET in al haar activiteiten werken vanuit de adagia verbinden, versterken en profileren.

X