Meertaligheid, wat een rijkdom!
In de media

Meertaligheid, wat een rijkdom!

Gündaydin, goedemorgen, goodmorning. Wat een rijkdom, wat een variëteit en diversiteit! Veel kinderen groeien tegenwoordig twee- en zelfs meertalig op. Niet alleen kinderen van nieuwe Nederlanders maar ook kinderen van Westers gemengde ouders. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit voordelig is voor kinderen die hun moedertaal goed beheersen, zij leren makkelijk een andere taal.

Niet onbelangrijk in een steeds meer globaliserende wereld! En toch wordt vooral door niet deskundigen de ouders geadviseerd om hun kinderen meteen in het Nederlands op te voeden en de andere taal over te slaan omdat dit ten koste zou gaan van het leren van het Nederlands. Dit ondanks de wetenschap dat hoe beter een kind getraind is in zijn eigen taal, hoe beter de kennis van de eerste taal is opgebouwd, des te sneller kinderen een volgende taal oppikken. Bovendien is het onderwijs in de eigen taal cruciaal voor de emotionele ontwikkeling van het kind. De eigen taal en de eigen cultuur zijn immers nauw verbonden met de identiteit en eigenheid van een persoon.

Wat ik zie is dat in de jaren 80 en 90 hiervoor ruimte was, nu in het huidige politieke klimaat veel minder. Onderwijs in eigen taal is afgeschaft, ouders die hun kinderen tweetalig opvoeden moeten bijna verantwoording afleggen waarom ze hiervoor kiezen. Jammer, het mes zou aan twee kanten snijden: kinderen die succesvoller zijn in het onderwijs en zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen in hun culturele identiteit zullen zoveel beter integreren in onze samenleving. Gelukkig dat de medewerkers van het consultatiebureau hiervan wel op de hoogte zijn: zij hebben ons het juiste advies gegeven. Ik ben heel erg blij dat we mede dankzij hun advies, onze kinderen in drie talen opvoeden. Zij zullen zich tegelijkertijd Turkse Nederlander, Nederlander en Wereldburger voelen, wat een rijkdom!

Ugur Pekdemir

Ugur Pekdemir is voorzitter van Tannet, het Turks Academisch Netwerk. Hij is gast columnist in de maand juli.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X