Maatschappelijke visie

Bovenal wil TANNET haar maatschappelijke bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving door een paradigma shift te creëren:

Niet de Turkse afkomst maar de expertise van de Turkse Nederlanders staat voorop.

TANNET wil bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving, waarin op volwaardige en gelijkwaardige wijze kan worden geparticipeerd door Nederlanders van verschillende afkomst. Bij het meepraten of tegengeluid laten horen, zoeken we naar inhoudelijk experts uit het TANNET netwerk. Een inclusieve samenleving waarin mensen worden gewaardeerd om hun bijdrage en betrokkenheid en waarin zij volwaardig mens mogen zijn, ongeacht hun culturele en/of etnische afkomst en verschillen. Sterker nog: juist dankzij de inbreng van verscheidenheid en pluriformiteit kunnen organisaties en de samenleving zich op een dynamische wijze ontwikkelen.

TANNET gelooft daarbij in een ontwikkeling via ‘intercreatie’: leven in twee gebondenheden waarbij een eigen, nieuwe cultuur gecreëerd wordt door het samengaan van oude en nieuwe cultuur: het geldt zowel voor oude en nieuwe Nederlanders. Uiteraard komt intercreatie van twee kanten waarbij betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst wordt getoond, door mét in plaats van naast elkaar te leven en elkaar te respecteren en te waarderen.:

Intercreatie leidt tot versterking van de individuele netwerkleden van TANNET, het versterkt de waarde van de dialoog en het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Het heeft ook een positief effect op de beeldvorming op actieve Turkse Nederlanders en hun structurele en diepgewortelde bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

X