Lid worden

Criteria voor lidmaatschap

Lid worden van TANNET kan uitsluitend op basis van de volgende criteria:

 • Voordracht door een bestaand lid.
 • Afgeronde academisch opleiding en/of HBO in combinatie met werkervaring en maatschappelijke positie.
 • Positief imago en een persoonlijkheid dat zich niet leent voor eenzijdige politieke of religieuze doelen.

Procedure voor lidmaatschap

 • Aanmeldingsformulier met motivatie indienen.
 • Intake gesprek. In het gesprek wordt ingegaan op de motivatie om lid te worden en de bereidheid of men kan en wil bijdragen aan de doelstellingen van TANNET.
 • Het bestuur neemt vervolgens een besluit over toelating tot lidmaatschap.

Indien men nog geen TANNET leden kent, kan een kennismakingsgesprek met een lid aangevraagd worden bij het indienen van een aanmeldingsformulier.

Wat komt er kijken bij lidmaatschap?

Van leden wordt verwacht dat ze de missie en visie van TANNET onderschrijven en een open, respectvolle, positieve en professionele houding hebben. Deelname aan het netwerk van TANNET betekent dat je je openstelt voor andere leden. Leden helpen elkaar en ontsluiten zo nodig nieuwe netwerken voor elkaar of ondersteunen elkaar in hun positie. Je maakt immers deel uit van ‘dezelfde club’.

Het netwerk leent zich niet voor eenzijdige politieke of religieuze doelen. Diversiteit is een belangrijke waarde binnen TANNET. Respectvol en constructief kritisch. TANNET staat open voor hooggekwalificeerde professionals op Academisch en Hbo-niveau, die de uitgangspunten van TANNET onderschrijven. Soms kan actieve deelname worden gevraagd. Belangrijk is dat leden zich ‘thuis voelen’ bij TANNET en de overige leden van TANNET zich thuis voelen bij nieuwe leden.

Wat kun je als lid verwachten van TANNET?

Lidmaatschap kost € 10,- per maand. Leden krijgen daarmee een aantal rechten en privileges, waaronder:

 • Deel uitmaken van de eerste kring van Tannet.
 • Voorgesteld worden aan de andere betalende leden.
 • Inzicht in de profielen van de andere betalende leden.
 • Kosteloos of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan bijeenkomsten.
 • Korting bij dienstverlening van TANNET (versturen van mailings aan netwerk, etc.)
 • Deelname aan besloten/exclusieve bijeenkomsten
 • Deelname aan werkgroepen en beleidszaken.
 • Mogelijkheid om via TANNET aan presentaties/(media) interviews/rondetafelgesprekken, enz. deel te nemen.

Met vragen of suggesties kunt u terecht op info@tannet.nl

X