IN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING IS ER GEEN RUIMTE VOOR UITSLUITING!
In de media

IN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING IS ER GEEN RUIMTE VOOR UITSLUITING!

De multiculturele samenleving is volop een onderwerp in het maatschappelijke en politieke debat. De wijze waarop dit steeds meer verschuift naar het uitsluiten van bevolkingsgroepen in de samenleving is meer dan zorgwekkend. Dit terwijl op 29 maart as. het 200 jarig jubileum van de grondwet wordt gevierd met artikel 1 dat discriminatie niet toestaat.

Stichting Tannet (Turks Academisch Netwerk) verafschuwt de recente uitspraken van de PVV leider Geert Wilders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 waarbij gescandeerd werd voor minder Marokkanen in Nederland. Dit zorgt voor polarisatie onder bevolkingsgroepen en staat in schril contrast met het streven om een inclusieve samenleving te willen zijn.

Tannet maakt zich sterk voor de vrijheid van meningsuiting waarbij respect wordt getoond aan alle burgers in Nederland en groepen niet worden uitgesloten. In een inclusieve samenleving is er immers geen ruimte voor uitsluiting. We pleiten voor wederzijds respect, acceptatie van verschillen en voor een gezonde dialoog tussen bevolkingsgroepen. Deze verantwoordelijkheid geldt voor iedere burger die in Nederland leeft. De overheid, en in het bijzonder politici, horen hierbij het voorbeeld te geven aan de maatschappij.

Bestuur
Tannet

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X