About Us
OVER TANNET

Voor senior professionals

TANNET is een open netwerkorganisatie van Turks Nederlandse professionals & wetenschappers die zich actief inzetten voor filantropie en de Nederlandse samenleving.

Hoewel TANNET haar focus nadrukkelijk legt op de hoger opgeleide Turks Nederlandse professionals wil zij een breed netwerk zijn. Door TANNET georganiseerde activiteiten staan altijd open voor hen die zich met TANNET en haar visie en doelen verbonden voelen.

Bovenal wil TANNET haar maatschappelijke bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving door een paradigma shift te creëren:

“Niet de Turkse afkomst maar de expertise van de Turkse Nederlanders staat voorop.”

 TANNET wil onder andere via haar netwerken bijdragen aan de versterking van de positie van de hoger opgeleide en goed gepositioneerde professional met een Turks Nederlandse afkomst in de Nederlandse samenleving om zo een voorbeeldfunctie te vervullen en mogelijk als rolmodel te dienen voor nieuwe generaties.

ONTSTAAN VAN TANNET

Stichting TANNET is in 2000 opgericht door een groep studievrienden die na hun studie de behoefte hadden elkaar te blijven ontmoeten. Dit kwam voort vanuit het besef dat ze als hoger opgeleide professionals met een Turkse afkomst een specifieke positie, geschiedenis en achtergrond in de Nederlandse samenleving met elkaar deelden. Het idee was om elkaar te steunen en te voeden in die specifieke positie. In de jaren die volgden is het netwerk verder uitgebreid, ook buiten de eigen vriendenkring. Mede doordat de participanten van het netwerk in het maatschappelijke middenveld belangrijke posities bekleden, is toegang ontstaan tot invloedrijke netwerken binnen de wereld van onder andere ondernemers, wetenschappers, vakspecialisten, politici en bestuurders.

Eind 2010 vierde TANNET haar tienjarig bestaan in de oprichtingsstad Rotterdam in het bijzijn van burgemeester Aboutaleb.

X